NÁVOD Seznamte se s IQOS

Jak IQOS funguje?

Proč chutnají tabákové náplně jinak než moje obvyklá značka cigaret?

Jelikož se tabák jen nahřívá a nespaluje, IQOS nevytváří kouř, ale spíše jen aerosol, tvořený převážně vodou, glycerolem a nikotinem. Pokud jde o škodlivé složky, systém IQOS ve srovnání s cigaretovým kouřem významně snižuje úrovně škodlivých a potenciálně škodlivých látek vznikajících v aerosolu, který uživatel vdechuje. Používaní IQOS však není bez rizik a nejlepším způsobem, jak snížit zdravotní rizika související s tabákem, je úplně přestat tabákové výrobky užívat.

Je IQOS elektronická cigareta obsahující nikotin?

Žádný tekutý nikotin, IQOS obsahuje opravdový tabák. Není to elektronická cigareta, nýbrž jedinečný systém, který namísto spalování tabák pouze nahřívá, přičemž vzniká aerosol s chutí opravdového tabáku. Obsahuje nikotin, který se přirozeně nachází v tabáku obsaženém v tabákových náplních a nikotin je návykový.

Jaké druhy látek aerosol obsahuje?

Jelikož se tabák jen nahřívá a nespaluje, systém IQOS nevytváří kouř, ale aerosol, tvořený převážně vodou, glycerolem a nikotinem. Systém IQOS ve srovnání s cigaretovým kouřem významně snižuje úrovně škodlivých a potenciálně škodlivých látek v aerosolu, který uživatel vdechuje. Používaní IQOS však není bez rizik a nejlepším způsobem, jak snížit zdravotní rizika související s tabákem, je úplně přestat tabákové výrobky užívat.

Po stisknutí tlačítka pro zapnutí zařízení vyšla z nahřívače trocha aerosolu. Je to normální?

Po zahájení procesu nahřívání se může občas stát, že z IQOS vychází trocha aerosolu. To je zcela normální. Také si můžete všimnout, že při zahájení procesu elektronického čištění vychází trocha aerosolu z nabíječky.

K čemu slouží plastový proužek uvnitř filtru tabákové náplně?

Zvlněná fólie uvnitř filtračního prostoru v tabákových náplních je speciálně navržena tak, aby z aerosolu odstranila přebytečnou vodní páru, takže je jeho vdechování příjemné.

Můžu v IQOS nahřívači používat značku cigaret, které běžně kouřím?

Ne. IQOS je určen k použití pouze spolu s našimi patentovanými tabákovými náplněmi. Cigarety nelze v systému IQOS používat.

Bliká váš IQOS nebo vaše kapesní nabíječka červeně?

Blikající červené světlo IQOS nabíječky nebo IQOS nahřívače může značit poruchu. Prvním krokem, který vám můžeme doporučit, je zařízení restartovat.

Jak resetovat IQOS zařízení?

Zároveň stiskněte a poté uvolněte tlačítko Bluetooth a vypínač, dokud všechny kontrolky krátce nebliknou. Pokud problém přetrvává, kontaktujte Centrum zákaznické péče IQOS na 800 413 413 nebo navštivte jednu z našich prodejen.